• Producten

 • Mediabegrip

  De online lesmethode voor mediawijsheid.

 • Leerlijn Mediawijsheid

  Alle mediawijsheidlessen van de Educatieve Bibliotheek op een overzichtelijke pagina.

 • Boek Mee

  Het boekenuitleensysteem voor scholen.

 • Trainingen

  Drie trainingen voor docenten en Mediacoaches.

 • Naar Mediabegrip
 • Naar Mediawijsheid
 • Naar BoekMee
 • Naar Trainingen
 • Onze visie

 • Mediawijsheid. Misschien we een van de belangrijkste nieuwe vaardigheden voor de huidige leerlingen (zie 21st. century skills). Leerlingen vinden het een taak van de school om hen deze vaardigheden aan te leren (monitor uploadcinema, 2015; monitor jeugd en media, 2015). Maar wat als scholen niet toegerust zijn op deze taak? Dan kan de bibliotheek met mediawijsheidlessen en Mediacoaches hierin ondersteunen.

  Als Educatieve Bibliotheek streven we naar doorlopend mediawijsheidaanbod op hoog niveau. Onze lessen zijn gebaseerd op de belevingswereld van de leerlingen en bevatten actuele onderwerpen. De lessen hebben allemaal een gelijk format, zodat elke Mediacoach er gemakkelijk mee uit de voeten kan. Daarnaast sluiten alle lessen aan op de kerndoelen en mediawijsheidcompetenties.

  Naast onze lessen zijn er ook een aantal trainingen beschikbaar voor docenten en Mediacoaches die wat meer bagage en/of verdieping willen.

 • Over ons

 • De Educatieve Bibliotheek is onderdeel van de Bibliotheek Zuidoost Fryslân (BZOF). De Educatieve Bibliotheek beschikt over een team mediawijsheidspecialisten met daarin mediacoaches, onderwijskundigen en voormalig leerkrachten basisonderwijs. Zij ontwikkelen in samenwerking met basisscholen mediawijsheidlessen voor het primair onderwijs. Deze lessen samen vormen een doorgaande leerlijn op het gebied van mediawijsheid.

  De laatste jaren heeft de Educatieve Bibliotheek eraan gewerkt om alle ontworpen lessen voor het primair onderwijs geschikt te maken voor overname door andere bibliotheken. Daarnaast waarborgen we de kwaliteit van onze producten door jaarlijks onze lessen te evalueren en waar nodig, bij te stellen.

  Op dit moment zijn we bezig onze lessen voor het voorgezet onderwijs en lessen voor het speciaal (basis)onderwijs uit te werken, zodat ook deze overgenomen kunnen worden door andere bibliotheken.

 • Contact

 • De Bibliotheek Zuidoost Fryslân
  Schansburg 1
  8401 RX Gorredijk
  tel.: 0561-618518
  email: m.hartgers@bzof.nl